Àmbits Públics al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs

Projecte executiu dels Àmbits Públics entre els carrers Mar-Occident i Llevant, al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs.

  
Promotor: Consorci del Barri de la Mina.
 
Any Projecte: 2.007.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 986.258,21 €
 
Descripció: Nou traçat amb distribució de voreres i calçada – Nou sanejament i drenatge - Regularització de perfils i seccions - Plantació d’arbres amb reg automàtic - Seccions estructurals del ferm - Enllumenat, semaforització i senyalització – Murs de contenció – Instal.lació de Jocs Infantils.
   
Autors del Projecte: Miquel Payà • arquitecte.
                                         Ivan Moraz • eng. tèc.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.