Nova Oficina d'Atenció al Ciutadà -OAC-, al Edifici de Can Fabra al Districte de Sant Andreu de Barcelona

Projecte Bàsic i d'Execució de la Nova Oficina d'Atenció al Ciutadà -OAC-, al Edifici de Can Fabra del Districte de Sant Andreu de Barcelona.

 
Promotor: Ajuntament de Barcelona (BIMSA) - Districte de Sant Andreu.
 
Any Projecte: 2.011.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 352.366,37 €
 
Descripció:
L’objecte del present projecte, es proposar les mes adeqüades distribucions interiors del nou local de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, al edifici de Can Fabra, ja existent del districte de Sant Andreu de Barcelona, en funció de la revisió de nous programes de necessitats adaptats als temps actuals.

 

Es demana una nova distribució en l’espai del actual bar del edifici de Can Fabra, per allotjar la nova OAC de Sant Andreu. La superficie útil total de la nova OAC, és d’aproximadament 258,50 m².

 

L’actual projecte consisteix en la reestructuració dels espais esmentats en l’actual local amb la funcionalitat de bar, per tal de poder-lo convertir en una Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Les actuacions consten de la reforma de les instal.lacions existents, com la xarxa de sanejament, xarxa d’aigua, climatització, enllumenat, i la implantació de noves instal.lacions i serveis, com la xarxa de fibra òptica, megafonía, sistema contra-incendis, interfonía, etc...que puguin afectar aquest local.

 

D’altra banda, aquest projecte consta de l’estudi integra del mobil.liari nou a col.locar en la futura OAC, amb el disseny a mida dels taulells i taules i l’elecció més acurada i ergonòmica de tot el mobiliari comercial.

 

La senyaletica de Q-Matic’s, així com els paraments verticals de separacions divisories, revestiments verticals i paviments de terra tècnic i un nou fals sostre, son objecte d’estudi i projecció en la nova OAC.

 

Tanmateix, s’ha de fer una petita intervenció en l’estructura de l’edifici, com l’apertura d’un accés en el mur de l’entrada entre els banys i la futura zona d’informadors, s’exclou qualsevol altre intervenció sobre l’estructura, excepte l’intervenció en l’àrea afectada pel projecte.

 

Autors del Projecte: Miquel Payà • arquitecte
                                        Ivan Moraz • eng. tèc.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.