Col.lector de descàrrega a Mirasol de Sant Cugat del Vallès

Projecte Executiu del Col.lector de descàrrega del Col.lector del Camí de Sant Cugat del Vallès al Papiol, del barri de Mirasol.

  
Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 
Any Projecte: 2.007.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 2.141.557,33 €
 
Descripció: Nou col.lector al barri de Mirasol, amb tub Ribloc i autoportant, en una profunditat de més 5 metres, sobre rases apuntalades i per sota el nivell freàtic.
  
Autors del Projecte: Antoni Carreras • enginyer.
                                        Ivan Moraz • eng. tèc.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.