Carrer Garcilaso al Districte de Sant Andreu de Barcelona

Projecte Bàsic i Executiu per a la reurbanització del carrer Garcilaso al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

 
Promotor: Districte de Sant Andreu - Ajuntament de Barcelona.
 
Any Projecte: 2.006.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 3.395.180,14 €
 
Descripció: Nou traçat amb distribució de voreres i calçada – Nou sanejament i drenatge - Regularització de perfils i seccions - Plantació d’arbres amb reg automàtic - Seccions estructurals del ferm - Enllumenat, semaforització i senyalització - Murs de contenció.
   
Autors del Projecte: Pedro Barragán • arquitecte
                                        Miquel Payà • arquitecte
                                        Ivan Moraz • eng. tèc.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.