Carrer Costa Rica al Districte de Sant Andreu de Barcelona

Projecte Bàsic i Executiu per a la reurbanització del carrer Costa Rica al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

 
Promotor: Districte de Sant Andreu - Ajuntament de Barcelona.
 
Any Projecte: 2.009.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 470.805,57 €
 
Descripció: Nou traçat amb distribució de voreres i calçada – Nou sanejament i drenatge - Regularització de perfils i seccions - Plantació d’arbres amb reg automàtic - Seccions estructurals del ferm - Enllumenat, semaforització i senyalització.
   
Autors del Projecte: Miquel Payà • arquitecte
                              Ivan Moraz • eng. tèc.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.