Reforma Antic Magatzem de l'Estació Bombeig de les Aigües de Montcada

Projecte de Reforma de l'Antic Magatzem de l'Estació de Bombeig de les Aigües de Montcada al barri de Trinitat Vella del Districte de Sant Andreu de Barcelona.

 
Promotor: Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Andreu.
 
Any Projecte: 2.009.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 179.438,29 €
 
Descripció:

Adequació a la normativa vigent contra incendis i de evacuació amb el tractament dels elements estructurals de ferro – encavallades i biguetes –  que seran recobertes amb pintura intumescent. També s’instal·laran existintors com instal·lació mínima.

 

Substitució del paviment actual, per un terra tècnic amb acabat de fusta  capaç de permetre el pas d’instal·lacions  que vindran donades de les necessitats del futur  programa de l’edifici. El terra tècnic es una solució flexible que permet el desmuntatge de les peces per poder treballar i actuar per sota de l’edifici de manera que no sigui necessari enderrocar els paviments cada vegada que es tingui que ampliar o reparar algun tram  de la futura instal.lació.

 

Instal·lació d’un enllumenat serà mínim encara que  serà ampliat amb el futur us de l’edifici. Les làmpades provisionals penjaran directament de les encavallades i els cables discurriran per regletes desmuntables  situades a les cantonades de l’edifici o utilitzan els marcs de les propies portes .

 

Creació de noves escomeses i xarxes elèctriques i d’aigua acomplint la normativa vigent. Prismes de tubulars i tubs d’aigua arrivaran fins arquetes situades a l’exterior de l’edifici.

 

Restauració de les fusteries de fusta i substitució de la vidrieria malmesa per nous vidres de les mateixes característiques cromàtiques i texturals.

 

Millora de les condicions tèrmiques amb l’aïllament del trasdós de la coberta.

 
Autors del Projecte: Miquel Payà • arquitecte
                                        Ivan Moraz • eng. tèc.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.