Plaça dels Jardins d'Elx al Districte de Sant Andreu

Projecte Bàsic i Executiu per a la reurbanització de la Plaça dels Jardins d'Elx al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

 
Promotor: Districte de Sant Andreu - BIM/SA - Ajuntament de Barcelona.
 
Any Projecte: 2.008.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 1.206.150,28 €
 
Descripció: Noves seccions de la plaça – Nova Pavimentació, amb peces de grans formats de formigó prefabricats - Nou sanejament i drenatge - Regularització de perfils - Murs de contenció - Plantació d’arbres i parterres de gespa amb reg automàtic – Enllumenat.
   
Autors del Projecte: Miquel Payà • arquitecte
                               Ivan Moraz • eng. tèc.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.