Ronda Verda a Montjuïc (Zona Franca - Ronda Litoral)

Projecte Bàsic de la Urbanització de la Ronda Verda a la Zona de Montjuïc (Entre la Zona Franca i el Cinturó del Litoral) de Barcelona.

 
Promotor: Barcelona Serveis Municipals (B:SM).
 
Any Projecte: 2.006.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 1.206.333,91 €
 
Descripció: Nou traçat amb distribució de voreres i calçada – Nou sanejament i drenatge - Regularització de perfils i seccions - Plantació d’arbres amb reg automàtic - Seccions estructurals del ferm - Enllumenat, semaforització i senyalització - Murs de contenció.
   
Autors del Projecte: Miquel Payà • arquitecte
                                        Ivan Moraz • eng. tèc.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.